VÅRA TJÄNSTER

Hur är det med ditt sparande?

Har du kontroll och överblick över hur ditt sparande ser ut idag och hur det kan komma att utvecklas? Utan insikt och kunskap om sin befintliga situation kan det vara svårt att fatta genomtänkta beslut. De flesta av oss har vårt sparande utspritt på flera olika bolag och varje år kommer sammanställningar från flera olika banker, fondbolag och myndigheter. Att utifrån den informationen få en överblick och sammanfattning om nuläget är inte alltid det enklaste – och inte heller att veta om man ligger rätt med sina respektive placeringar. Befintliga lösningar som ”Min Pension” är till stor hjälp men väldigt sällan ger de en heltäckande bild av situationen.

Så – med handen på hjärtat – hur är det egentligen med ditt sparande?

 

Ta kontroll

PMKF erbjuder tjänster till dig som vill ha en bättre överblick och tydligare bild över alla aspekter över ditt sparande. PMKF arbetar utifrån traditionella värderingar inom finanssektorn där kundnyttan alltid är i fokus, på riktigt. Vårt mål är att kunderna ska ges full insyn i sin finansiella situation och själv styra sitt sparande efter sina egna mål och förutsättningar – som dessutom förändras över tiden.

 

Hur arbetar vi?

Som ett första steg gör vi en sammanställning av ditt befintligt sparande och nuvarande ekonomi, detta är en grundförutsättning för att vi ska kunna få ett helhetsintryck av din situation idag. Sammanställningen består av inhämtning av information rörande pensioner, sparande och försäkringar från tredje part och resulterar i en analys och skriftlig rapport. Ju noggrannare denna sammanställning är, desto bättre resultat kan vi uppnå. Utifrån denna sammanställning gör vi gemensamt en plan som ger dig kontroll över ditt sparande, mål och framtida ekonomi och hur det enklast följs upp årligen.

 

Utöver sammanställning erbjuder PMKF även tjänster rörande:

Sparande

 

Riskförsäkringar

 

Skattejuridik

 

Administrativa tjänster

 

Uppföljning

Du som kund väljer själv vilka delar du vill ha hjälp med. Våra avgifter blir på så sätt baserade enbart på de delar du själv känner att du har ett behov av.

 

 

 

 

Intresseanmälan

Ja, jag är intresserad